Vjenčanja Luna     + 385 91 793 22 37

KontaktVjenčanja Luna
Banovke 2, Starjak
10 000 Zagreb

Mob: +385 91/793-2237, Jelena Kolundžija Petrović
E-mail: imanjeluna@gmail.com

Mob: +385 91/736-7940, Katarina Karaula
E-mail: imanjeluna.katarina@gmail.com

Mob: +385 99/773-5460, Kristina Japarić
E-mail: imanjeluna.kristina@gmail.com

Mob: +385 91/152-1345, Duško Kolundžija
E-mail: venturer011@gmail.com

Web sjedište:
www.vjencanja-luna.com

Društvene mreže:
Facebook – Luna Imanje

Imanje za vjenčanje i evente

www.vjenčanja-luna.com
imanjeluna@gmail.com
+385 91/793-2237